ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

GENERAL INFORMATION

TRITON II recognizes that managing your personal data is one
important to you, so we take appropriate measures to protect those under our control. This Privacy Policy:

● addressed to each of you who have entrusted us with their personal data as a customer, potential customer, supplier or even visitor to our company’s facilities,
● sets out the steps we take to ensure that the information you provide to us remains secure and confidential and is only used for the purposes for which it was given to us;
● provide you with the required information about how we handle them
your personal data as well as your rights arising from it
current legislation on personal data (Law 4624/2019, European
Regulation 2016/679 known as GDPR).


Processing Manager

TRITON II Camping Hotel

A: PLaka Drepano, Peloponnese Greece
Get Directions 
P: +30 27520 92228 / +30 27520 92222
E: [email protected]
 
With this Privacy Policy we want to inform you:
● how and why we collect and process information about you;
● about how this information helps us respond and
serve your requirements wishes and needs
● with whom and for what purpose we share your information,
● about the choices you have regarding our use of your information
● about the measures we take to keep information secure and
● about how you can contact us about our privacy practices

CATEGORIES OF INFORMATION WE COLLECT

We only collect as much information as is needed at a time to be able to provide
services that meet your needs. Usually this information
include:

Στοιχεία επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, επαγγελματική διεύθυνση, διεύθυνση οικίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αριθμός κινητού και σταθερού τηλεφώνου).
Φορολογικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο/ επωνυμία, ΑΦΜ, ΔΟΤ, επάγγελμα)
Στοιχεία ταυτότητας (Ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, Φύλο, Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας/ Διαβατηρίου, Αριθμός πινακίδας αυτοκινήτου).
Γεωγραφικά δεδομένα (Ημ/νιες άφιξης & αναχώρησης, ώρα εισόδου & εξόδου από τι εγκαταστάσεις μας).
Στοιχεία Οικογενειακής Κατάστασης (Ονοματεπώνυμο και ηλικίες παιδιών)
Πληροφορίες σχετικές με την υγεία που τυχόν σημειώνονται από εσάς κατά την
κράτηση (πχ. διατροφικές αλλεργίες).
Πληροφορίες που προκύπτουν από τις επισκέψεις σας στην ιστοςελίδα μας (μέσω
cookies),

Τα ως άνω προσωπικά δεδομένα που τυχόν συλλέγονται, επεξεργάζονται, καταχωρούνται και αποθηκεύονται εμπιστευτικά, από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων ήτοι του TRITON II  σύμφωνα τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Δικαίου, όπως αυτές αποτυπώνονται στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΚ 2016/679).

ΣΕ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Θέλουμε να σας κρατάμε πάντοτε ενήμερους σχετικά με τη συλλογή και χρήση των
προσωπικών σας δεδομένων. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ περισσότερες πληροφορίες από όσες πραγματικά χρειαζόμαστε για να ικανοποιούμε τα αιτήματα σας και να επικοινωνούμε αποτελεσματικά μαζί σας. Γενικά, συγκεντρώνουμε πληροφορίες για να:

● κάνουμε κρατήσεις θέσεων camping και άλλων διαθέσιμων καταλυμάτων κατόπιν
αιτήματος που υποβάλλετε μέσω της ιστοσελίδας μας,
● απαντάμε σε ερωτήματα που μας υποβάλλετε μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας που
βρίσκεται στην ιστοσελίδα μας,
● απαντάμε και γενικά να διαχειριζόμαστε τα αιτήματα σας τόσο πριν έρθετε όσο και
όταν βρίσκεστε στο κάμπινγκ του Triton ii,
● εκδίδουμε και να αρχειοθετούμε φορολογικά έγγραφα που αφορούν τις μεταξύ μας συναλλαγές,
● να κάνουμε και να δεχόμαστε πληρωμές,
● σας στέλνουμε newsletter και άλλο ενημερωτικό υλικό,
● ικανοποιούμε τις απαιτήσεις σας και να προσαρμόζουμε τις υπηρεσίες μας στις
προσωπικές προτιμήσεις σας.

Τα προσωπικά σας δεδομένα έρχονται στην κατοχή μας μέσω της συμπλήρωσης από μέρους σας της φόρμας κράτησης καταλύματος / camping ι της φόρμας επικοινωνίας που είναι διαθέσιμη  στην ιστοσελίδας μας.